Kontakti në Shqipëri

MEGA STORE SHPK

Lagjia Katund i Ri, Njesia Administrative Kashar
Rr “sadik Stavileci” godina Nr.16
1051 Tirane
SHQIPËRI

Tel.: +355 68 20 87 993
Fax: +355 042 407071

E-Mail: medicamenta@medicamenta.al
Uebfaqe: www.medicamenta.al