FORLIFE – Made in Germany

Kompania FORLIFE ka përvojë shumëvjeçare në zhvillimin dhe prodhimin e produkteve të ostomisë. Produktet STOMOCUR® janë prodhuar në Berlin sipas standardeve të larta të higjienës dhe kritereve të cilësisë që nga viti 1990. Gjatë prodhimit, FORLIFE mbështetet në materiale veçanërisht të përshtatshme, që janë dëshmuar në teknologjinë mjekësore dhe plotësojnë kërkesat e klientit. Produktet FORLIFE STOMOCUR® janë të përshtatshme ndaj lëkurës, elastike, rezistente dhe të papërshkueshme nga lagështia dhe aromat. Një tjetër tipar pozitiv i produkteve është se ato janë të përshtatshme në veshje nga ostomisti.

Në prodhimin e produkteve STOMOCUR®, FORLIFE mbështetet në një kombinim të teknologjisë më të fundit dhe mjeshtërisë së dëshmuar artizanale. Kjo siguron cilësi dhe qëndrueshmëri të veçantë të produkteve. Në FORLIFE, prodhimi monitorohet përgjatë gjithë zinxhirit të krijimit. Punonjësit e FORLIFE e dinë se sa vendimtar është prodhimi i kujdesshëm i artikujve të ostomisë për ostomatin. Rezultati është besimi i madh që ostomistët kanë në cilësinë dhe komoditetin e produkteve të besueshme STOMOCUR® nga FORLIFE.

Për pyetje specifike për produktet ose kërkesa për porosi, ju lutemi kontaktoni distributorin shqiptar të FORLIFE. Ai do të jetë i lumtur t’u përgjigjet pyetjeve tuaja.

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16
D-12489 Berlin
GJERMANI

Tel: +49 30 650736-0
Fax: +49 30 6572264

E-Mail: mail@forlife.info
Uebfaqe: www.forlife.info

FORLIFE – Made in Germany

The company FORLIFE has years of experience in the development and manufacturing of stoma products. STOMOCUR®products have been produced in Berlin in accordance with high standards of hygiene and quality requirements since 1990. For this, FORLIFE relies on highly compatible and tolerated materials that have proven to be of value in medical technology and that fulfil the customers’ demands. FORLIFE STOMOCUR® products are skin-friendly, durable, tear-proof and impermeable for moisture and odours. Another positive characteristic of the products it is comfortable to wear for the person living with a stoma.

FORLIFE relies on a combination of state-of-the-art technology and proven craftsmanship in the manufacturing of STOMOCUR® products. This guarantees the exceptional quality and reliability of the products. At FORLIFE, manufacturing is monitored during the entire product process stages. FORLIFE employees know how critical the careful manufacturing of stoma products is for the person living with a stoma. That is why stoma patients place their trust in the quality and comfort of the reliable STOMOCUR® products by FORLIFE.

For questions regarding specific products or for ordering, please contact the Italian FORLIFE distributor. They will be happy to answer all your enquiries.